Delegație militară ungară în vizită la București (Hungarian military delegation in visit to Bucharest)

Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, s-a întâlnit cu delegaþia ungarã (Defence Minister, Teodor Meleºcanu, met the Hungarian delegation)- foto Vali Ciobârcã

Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, s-a întâlnit cu delegația ungară (Defence Minister, Teodor Meleșcanu, met the Hungarian delegation)- foto Vali Ciobârcă