Delegație militară ungară în vizită la București (Hungarian military delegation in visit to Bucharest)

Convorbiri între delegaþia ungarã ºi cea a Statului Major General (Official talks between the Hungarian delegation and the delegation of the General Staff) - foto Vali Ciobârcã

Convorbiri între delegația ungară și cea a Statului Major General (Official talks between the Hungarian delegation and the delegation of the General Staff) - foto Vali Ciobârcă