Bucuresti (Bucharest)

Monumentul Eroilor Patriei - Delegaþia Ministerului Apãrãrii depune o coroanã de flori (Monument of the Homeland Heroes - MoD delegation laying a wreath) - foto Petricã Mihalache

Monumentul Eroilor Patriei - Delegația Ministerului Apărării depune o coroană de flori (Monument of the Homeland Heroes - MoD delegation laying a wreath) - foto Petrică Mihalache