Bucuresti (Bucharest)

Secretarul de stat Georgeta Ionescu primeºte raportul Gãrzii de Onoare la Cimitirul Eroilor Revoluþiei (State Secretary Georgeta Ionescu receives the report of the Guard of Honor at the Graveyard of the Heroes of the Revolution) - foto Petricã Mihalache

Secretarul de stat Georgeta Ionescu primește raportul Gărzii de Onoare la Cimitirul Eroilor Revoluției (State Secretary Georgeta Ionescu receives the report of the Guard of Honor at the Graveyard of the Heroes of the Revolution) - foto Petrică Mihalache