Teodor Meleșcanu, la Reuniunea Formală a Miniștrilor Apărării NATO (Teodor Melescanu in the Formal Reunion of NATO Defense Ministers)

Miniºtrii apãrãrii în timpul sesiunii de lucru (Defense Ministers during the working session)- foto: Mihai Ursache

Miniștrii apărării în timpul sesiunii de lucru (Defense Ministers during the working session)- foto: Mihai Ursache