Teodor Meleșcanu, la Reuniunea Formală a Miniștrilor Apărării NATO (Teodor Melescanu in the Formal Reunion of NATO Defense Ministers)

Discuþii informale la întâlnirea miniºtrilor apãrãrii (Informal talks during the Defence Ministers'meting)- sursa: www.nato.int

Discuții informale la întâlnirea miniștrilor apărării (Informal talks during the Defence Ministers'meting)- sursa: www.nato.int