Trecerea în revistã a Gãrzii de Onoare( Review of the Guard of Honor) Ministrul Meleºcanu ºi generalul Liang Guanglie primesc raportul gãrzii de onoare (Minister Melescanu and General Liang Guanglie receiving the report of the Guard of Honor)Ministrul Meleºcanu s-a întâlnit cu omologul chinez, gl. Liang Guanglie (Minister Melescanu met his Chinese counterpart, General Liang Guanglie)
Trecerea în revistă a Gărzii de Onoare( Review of the Guard of Honor)
Vizualizat: 935 ori.
Ministrul Meleșcanu și generalul Liang Guanglie primesc raportul gărzii de onoare (Minister Melescanu and General Liang Guanglie receiving the report of the Guard of Honor)
Vizualizat: 851 ori.
Ministrul Meleșcanu s-a întâlnit cu omologul chinez, gl. Liang Guanglie (Minister Melescanu met his Chinese counterpart, General Liang Guanglie)
Vizualizat: 838 ori.
Convorbiri oficiale ale ministrului Meleºcanu ºi ambasadorului român în China (stânga) E.S Viorel Isticioaia cu delegaþia chinezãÎntâlnirea ministrului Teodor Meleºcanu cu vicepreºedintele Conferinþei Politice Consultative a poporului chinez, Zheng Wantong (Meeting between Minister Teodor Melescanu and the Vice-President of the Chinese People Consultative Political Conference,Zheng Wantong)Ministrul Meleºcanu ºi vicepreºedintele chinez (Minister Melescanu and the Chinese Vice-Prsident)
Convorbiri oficiale ale ministrului Meleșcanu și ambasadorului român în China (stânga) E.S Viorel Isticioaia cu delegația chineză
Vizualizat: 800 ori.
Întâlnirea ministrului Teodor Meleșcanu cu vicepreședintele Conferinței Politice Consultative a poporului chinez, Zheng Wantong (Meeting between Minister Teodor Melescanu and the Vice-President of the Chinese People Consultative Political Conference,Zheng Wantong)
Vizualizat: 818 ori.
Ministrul Meleșcanu și vicepreședintele chinez (Minister Melescanu and the Chinese Vice-Prsident)
Vizualizat: 742 ori.
Convorbiri oficiale cu ministrul chinez al apãrãrii (Official talks with the Chinese Minister of Defense)Întâlnirea ministrului Meleºcanu cu preºedintele Universitãþii Naþionale de Apãrare din RP Chinezã, gl. lt. Wang Xibin (Meeting between Minister Melescanu and the president of the National Defense University from the Popular Republic of China, Lieutenant General Wang Xibin)Prelegerea susþinutã de ministrul Meleºcanu în faþa cursanþilor UNAP (Lecture delivered by Minister Melescanu to the students of the National Defense University)
Convorbiri oficiale cu ministrul chinez al apărării (Official talks with the Chinese Minister of Defense)
Vizualizat: 739 ori.
Întâlnirea ministrului Meleșcanu cu președintele Universității Naționale de Apărare din RP Chineză, gl. lt. Wang Xibin (Meeting between Minister Melescanu and the president of the National Defense University from the Popular Republic of China, Lieutenant General Wang Xibin)
Vizualizat: 794 ori.
Prelegerea susținută de ministrul Meleșcanu în fața cursanților UNAP (Lecture delivered by Minister Melescanu to the students of the National Defense University)
Vizualizat: 744 ori.
Schimb de cadouri cu omologul chinez (Exchange of symbolic presents with the Chinese counterpart)Ministrul Teodor Meleºcanu ºi membrii delegaþiei României împreunã cu delegaþia chinezã(Minister Teodor Melescanu and the Romanian delegation together with the Chinese delegation)
Schimb de cadouri cu omologul chinez (Exchange of symbolic presents with the Chinese counterpart)
Vizualizat: 847 ori.
Ministrul Teodor Meleșcanu și membrii delegației României împreună cu delegația chineză(Minister Teodor Melescanu and the Romanian delegation together with the Chinese delegation)
Vizualizat: 1081 ori.