Ministrul Teodor Meleșcanu în vizită oficială în China (Minister Teodor Melescanu in official visit in China)

Ministrul Teodor Meleºcanu ºi membrii delegaþiei României împreunã cu delegaþia chinezã(Minister Teodor Melescanu and the Romanian delegation together with the Chinese delegation)

Ministrul Teodor Meleșcanu și membrii delegației României împreună cu delegația chineză(Minister Teodor Melescanu and the Romanian delegation together with the Chinese delegation)