Fotografie de grup (Family photo)- foto Eugen MihaiJurnaliºtii cursanþi împreunã cu instructorii americani la lucrarile de deschidere a cursului (Journalists the students together their US trainers during the opening of the Course) - foto Eugen MihaiMinistrul apãrãrii în dialog cu participanþii la curs (Defense Minister in dialogue with the participants)- foto Eugen Mihai
Fotografie de grup (Family photo)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1286 ori.
Jurnaliștii cursanți împreună cu instructorii americani la lucrarile de deschidere a cursului (Journalists the students together their US trainers during the opening of the Course) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 987 ori.
Ministrul apărării în dialog cu participanții la curs (Defense Minister in dialogue with the participants)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 931 ori.
Reprezentantul Direcþiei Operaþii din cadrul SMG face o prezentare a participãrii Armatei României la misiuni externe (Representative of Operations Directorate, General Staff,presenting the Romanian Armed Forces'participation in missions abroad)- foto Eugen MihaiSecretarul de stat, Georgeta Ionescu, Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, ºi ºeful Direcþiei Informare ºi Relaþii Publice,colonel Sorin Stamate la deschiderea Cursului pentru jurnaliºti (State Secretary Georgeta Ionescu, Defense Minister Teodor Melescanu and chief of Information and Public Relations Directorate, Colonel Sorin Stamate during the opening of the Course for journalists)- foto Eugen Mihai
Reprezentantul Direcției Operații din cadrul SMG face o prezentare a participării Armatei României la misiuni externe (Representative of Operations Directorate, General Staff,presenting the Romanian Armed Forces'participation in missions abroad)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 976 ori.
Secretarul de stat, Georgeta Ionescu, Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, și șeful Direcției Informare și Relații Publice,colonel Sorin Stamate la deschiderea Cursului pentru jurnaliști (State Secretary Georgeta Ionescu, Defense Minister Teodor Melescanu and chief of Information and Public Relations Directorate, Colonel Sorin Stamate during the opening of the Course for journalists)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1017 ori.