Ziua I(Day 1)

Secretarul de stat, Georgeta Ionescu, Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, ºi ºeful Direcþiei Informare ºi Relaþii Publice,colonel Sorin Stamate la deschiderea Cursului pentru jurnaliºti (State Secretary Georgeta Ionescu, Defense Minister Teodor Melescanu and chief of Information and Public Relations Directorate, Colonel Sorin Stamate during the opening of the Course for journalists)- foto Eugen Mihai

Secretarul de stat, Georgeta Ionescu, Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, și șeful Direcției Informare și Relații Publice,colonel Sorin Stamate la deschiderea Cursului pentru jurnaliști (State Secretary Georgeta Ionescu, Defense Minister Teodor Melescanu and chief of Information and Public Relations Directorate, Colonel Sorin Stamate during the opening of the Course for journalists)- foto Eugen Mihai