Sosirea jurnaliștilor la Curtea de Argeș (Journalists in Curtea de Arges)

Sosirea jurnaliºtilor la Curtea de Argeº (Journalists'arrival in Curtea de Arges)- foto Constantin Bãlan

Sosirea jurnaliștilor la Curtea de Argeș (Journalists'arrival in Curtea de Arges)- foto Constantin Bălan