Sosirea jurnaliștilor la Curtea de Argeș (Journalists in Curtea de Arges)

Primul briefing la care participã jurnaliºtii sosiþi la Curtea de Argeº (The first briefing for the journalists in Curtea de Arges)- foto Constantin Bãlan

Primul briefing la care participă jurnaliștii sosiți la Curtea de Argeș (The first briefing for the journalists in Curtea de Arges)- foto Constantin Bălan