Antrenament în trecerea pistei cu obstacole (Training on the obstacle field)- foto Constantin BãlanAntrenament în trecerea pistei cu obstacole(Training on the obstacle field) - foto Constantin BãlanAntrenament în trecerea pistei cu obstacole (Training on the obstacle field)- foto Constantin Bãlan
Antrenament în trecerea pistei cu obstacole (Training on the obstacle field)- foto Constantin Bălan
Vizualizat: 929 ori.
Antrenament în trecerea pistei cu obstacole(Training on the obstacle field) - foto Constantin Bălan
Vizualizat: 905 ori.
Antrenament în trecerea pistei cu obstacole (Training on the obstacle field)- foto Constantin Bălan
Vizualizat: 895 ori.
Briefing susþinut de comandantul Batalionului 33 Vânãtori de Munte(Briefing of thecommanderof the 33rd Mountain Battalion ) - foto Constantin BãlanCursanþii trec prin foc (Passing through the fire) - foto Constantin Bãlan Pe timpul antrenamentelor - proba- Trecerea prin fereastra de foc  (During the training - Passing throught the fire)- foto Constantin Bãlan
Briefing susținut de comandantul Batalionului 33 Vânători de Munte(Briefing of thecommanderof the 33rd Mountain Battalion ) - foto Constantin Bălan
Vizualizat: 862 ori.
Cursanții trec prin foc (Passing through the fire) - foto Constantin Bălan
Vizualizat: 1174 ori.
Pe timpul antrenamentelor - proba- Trecerea prin fereastra de foc (During the training - Passing throught the fire)- foto Constantin Bălan
Vizualizat: 1082 ori.
Verificarea mãºtii contra gazelor (Gas masks check on)- foto Constantin BãlanVerificarea mãºtii contra gazelor în atmosfera contaminatã (Check of gas masks for contaminated areas)- foto Constantin BãlanVizitarea expoziþiei tehnicii de luptã ºi a echipamentului Batalionului 33 Vânãtori de Munte - standul armamentului  de luptã al grupei (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion - individual armament stand))- foto Constantin Bãlan
Verificarea măștii contra gazelor (Gas masks check on)- foto Constantin Bălan
Vizualizat: 1018 ori.
Verificarea măștii contra gazelor în atmosfera contaminată (Check of gas masks for contaminated areas)- foto Constantin Bălan
Vizualizat: 913 ori.
Vizitarea expoziției tehnicii de luptă și a echipamentului Batalionului 33 Vânători de Munte - standul armamentului de luptă al grupei (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion - individual armament stand))- foto Constantin Bălan
Vizualizat: 886 ori.
Vizitarea expoziþiei tehnicii de luptã ºi a echipamentului Batalionului 33 Vânãtori de Munte - standul armamentului individual de luptã ( Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion - individual armament stand)- foto Constantin BãlanVizitarea expoziþiei tehnicii de luptã ºi a echipamentului Batalionului 33 Vânãtori de Munte - standul armamentului individual de luptã (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion - individual armament stand)- foto Constantin Bãlan Vizitarea expoziþiei tehnicii de luptã ºi a echipamentului Batalionului 33 Vânãtori de Munte - standul Comunicaþii ºi Informaticã (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion-the IT stand) foto Constantin Bãlan
Vizitarea expoziției tehnicii de luptă și a echipamentului Batalionului 33 Vânători de Munte - standul armamentului individual de luptă ( Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion - individual armament stand)- foto Constantin Bălan
Vizualizat: 1017 ori.
Vizitarea expoziției tehnicii de luptă și a echipamentului Batalionului 33 Vânători de Munte - standul armamentului individual de luptă (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion - individual armament stand)- foto Constantin Bălan
Vizualizat: 929 ori.
Vizitarea expoziției tehnicii de luptă și a echipamentului Batalionului 33 Vânători de Munte - standul Comunicații și Informatică (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion-the IT stand) foto Constantin Bălan
Vizualizat: 969 ori.
Vizitarea expoziþiei tehnicii de luptã ºi a echipamentului Batalionului 33 Vânãtori de Munte - standul NBC  2 (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion the NBC 2 stand)- foto Constantin Bãlan
Vizitarea expoziției tehnicii de luptă și a echipamentului Batalionului 33 Vânători de Munte - standul NBC 2 (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion the NBC 2 stand)- foto Constantin Bălan
Vizualizat: 1111 ori.