Activități desfășurate la Batalionul 33 VM (Activities occurred at the 33rd Mountain Battalion)

Vizitarea expoziþiei tehnicii de luptã ºi a echipamentului Batalionului 33 Vânãtori de Munte - standul armamentului individual de luptã (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion - individual armament stand)- foto Constantin Bãlan

Vizitarea expoziției tehnicii de luptă și a echipamentului Batalionului 33 Vânători de Munte - standul armamentului individual de luptă (Visiting the technical show of the 33rd Mountain Battalion - individual armament stand)- foto Constantin Bălan