Briefing înaintea misiunii (Briefing before the mission)- Foto Constantin Bãlan 
Îmbarcare în transportor (Embark on a carrier)- Foto Constantin Bãlan 
Prezentarea proiectului CIMIC (Presentation of the CIMIC project) - Foto Constantin Bãlan
Briefing înaintea misiunii (Briefing before the mission)- Foto Constantin Bălan
Vizualizat: 800 ori.
Îmbarcare în transportor (Embark on a carrier)- Foto Constantin Bălan
Vizualizat: 878 ori.
Prezentarea proiectului CIMIC (Presentation of the CIMIC project) - Foto Constantin Bălan
Vizualizat: 808 ori.
Deplasarea cãtre proiectul CIMIC (Move towards the CIMIC project)- Foto Constantin Bãlan Acordarea primului ajutor pe timpul deplasãrii (Grant of the first aid during the move)- Foto Constantin BãlanControl în check-point (Control in a check-point)- Foto Constantin Bãlan
Deplasarea către proiectul CIMIC (Move towards the CIMIC project)- Foto Constantin Bălan
Vizualizat: 819 ori.
Acordarea primului ajutor pe timpul deplasării (Grant of the first aid during the move)- Foto Constantin Bălan
Vizualizat: 794 ori.
Control în check-point (Control in a check-point)- Foto Constantin Bălan
Vizualizat: 840 ori.
Luarea de ostatici (Take the hostages)- Foto Constantin BãlanExplozia unui dispozitiv exploziv improvizat pe timpul deplasãrii (Explosion of an explosive device during the move) - Foto Constantin BãlanDeplasarea cãtre locul de desfãºurare al proiectelor CIMIC (Move towards the CIMIC project development place)- Foto Constantin Bãlan
Luarea de ostatici (Take the hostages)- Foto Constantin Bălan
Vizualizat: 878 ori.
Explozia unui dispozitiv exploziv improvizat pe timpul deplasării (Explosion of an explosive device during the move) - Foto Constantin Bălan
Vizualizat: 813 ori.
Deplasarea către locul de desfășurare al proiectelor CIMIC (Move towards the CIMIC project development place)- Foto Constantin Bălan
Vizualizat: 734 ori.