Vizita în România a ambasadorului Republicii Islamice Afganistan (The Ambassador of the Islamic Republic of Afghanistan in visit in Romania)

Aspect din timpul dicuþiilor oficiale (Official talks) - Foto: Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul dicuțiilor oficiale (Official talks) - Foto: Cătălin Ovreiu