Sosirea Gãrzii de Onoare (Arrival of the Guard of Honor) foto Eugen Mihai Alocuþiunea ministrului Teodor Meleºcanu (Speech delivered by Minister Teodor Melescanu) - foto Eugen Mihai Aducerea Drapelului naþional  (Bringing the National Colors)- foto Eugen Mihai
Sosirea Gărzii de Onoare (Arrival of the Guard of Honor) foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1225 ori.
Alocuțiunea ministrului Teodor Meleșcanu (Speech delivered by Minister Teodor Melescanu) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1201 ori.
Aducerea Drapelului național (Bringing the National Colors)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1209 ori.
Inãlþarea Drapelului Naþional (Hoist of the National Colors) - foto Eugen Mihai Ministrul Apãrãrii sãrutã Drapelul Naþional (The Defence Minister is kissing the National Colors) -  foto Eugen Mihai Secretarul general Georgeta Gavrilã sãrutã Drapelul Naþional(The Secretary General,Georgeta Gavrila is kissing the National Colors)-foto Eugen Mihai
Inălțarea Drapelului Național (Hoist of the National Colors) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1272 ori.
Ministrul Apărării sărută Drapelul Național (The Defence Minister is kissing the National Colors) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1159 ori.
Secretarul general Georgeta Gavrilă sărută Drapelul Național(The Secretary General,Georgeta Gavrila is kissing the National Colors)-foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1290 ori.
Conducerea M.Ap participã la ceremonial(MoD learders participating in the ceremony)- foto Eugen MihaiMinistrul Meleºcanu ii salutã pe veteranii de rãzboi (Minister Meleºcanu saluting the veterans)- foto Eugen Mihai
Conducerea M.Ap participă la ceremonial(MoD learders participating in the ceremony)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1168 ori.
Ministrul Meleșcanu ii salută pe veteranii de război (Minister Meleșcanu saluting the veterans)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1188 ori.