Brigada 2 Vânători de Munte - 85 de ani de la înființare

Teodor Meleºcanu ºi gl.lt. Teodor Frunzeti, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, participã la expoziþia de tehnicã militarã - foto Petricã Mihalache

Teodor Meleșcanu și gl.lt. Teodor Frunzeti, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, participă la expoziția de tehnică militară - foto Petrică Mihalache