Salutul Gãrzii de onoare (Saluting the Guard of Honor) - foto Petricã MihalacheMinistrul Meleºcanu transmite mesajul sãu (Minister Melescanu transmitting his massage) foto Petricã MihalacheMinistrul Apãrãrii alãturi de piloþii Promoþiei 2008 (Minister of Defense and the pilots of "Promotion 2008")- foto Petricã Mihalache
Salutul Gărzii de onoare (Saluting the Guard of Honor) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1293 ori.
Ministrul Meleșcanu transmite mesajul său (Minister Melescanu transmitting his massage) foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1293 ori.
Ministrul Apărării alături de piloții Promoției 2008 (Minister of Defense and the pilots of "Promotion 2008")- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1371 ori.
Acum pilot pentru o zi (Pilot for a day)- foto Petricã MihalacheMinistrul Apãrãrii primeºte drapelul naþional de la paraºutiºti (Minister of Defense receiving the national flag from the parachooters- foto Petricã MihalacheDrapelul naþional adus de paraºutiºti se înalþã pe catarg la deschiderea activitãþilor (The national flag the troopers brought is hoisted at the opening of the activities)- foto Petricã Mihalache
Acum pilot pentru o zi (Pilot for a day)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1233 ori.
Ministrul Apărării primește drapelul național de la parașutiști (Minister of Defense receiving the national flag from the parachooters- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1298 ori.
Drapelul național adus de parașutiști se înalță pe catarg la deschiderea activităților (The national flag the troopers brought is hoisted at the opening of the activities)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1270 ori.
Militari ºi civili prezenþi la spectacolul aerian (Military and civilians during the air show)- foto Petricã MihalacheÎmpreunã cu tata la spectacolul aerian (Together with my father-at the air show)- foto Petricã MihalacheAvion Extra 300L, aparþinând Aeroclubului României, într-un exerciþiu demonstrativ (Extra 300L plane of the Romanian Aero club, in a demonstrative exercise)- foto Petricã Mihalache
Militari și civili prezenți la spectacolul aerian (Military and civilians during the air show)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1407 ori.
Împreună cu tata la spectacolul aerian (Together with my father-at the air show)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1375 ori.
Avion Extra 300L, aparținând Aeroclubului României, într-un exercițiu demonstrativ (Extra 300L plane of the Romanian Aero club, in a demonstrative exercise)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1451 ori.
MiG 21 LANCER pregãtit de decolare (MiG 21 LanceR ready to take off)- foto Petricã MihalacheCopii ºi parinþi prezenþi la eveniment (Father and son at the event)- foto Petricã Mihalache
MiG 21 LANCER pregătit de decolare (MiG 21 LanceR ready to take off)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1582 ori.
Copii și parinți prezenți la eveniment (Father and son at the event)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1549 ori.