Cer senin pentru piloții militari Promoția 2008 (Blue sky for the military pilots of "Promotion 2008"

Ministrul Apãrãrii primeºte drapelul naþional de la paraºutiºti (Minister of Defense receiving the national flag from the parachooters- foto Petricã Mihalache

Ministrul Apărării primește drapelul național de la parașutiști (Minister of Defense receiving the national flag from the parachooters- foto Petrică Mihalache