Cer senin pentru piloții militari Promoția 2008 (Blue sky for the military pilots of "Promotion 2008"

Împreunã cu tata la spectacolul aerian (Together with my father-at the air show)- foto Petricã Mihalache

Împreună cu tata la spectacolul aerian (Together with my father-at the air show)- foto Petrică Mihalache