Cer senin pentru piloții militari Promoția 2008 (Blue sky for the military pilots of "Promotion 2008"

Avion Extra 300L, aparþinând Aeroclubului României, într-un exerciþiu demonstrativ (Extra 300L plane of the Romanian Aero club, in a demonstrative exercise)- foto Petricã Mihalache

Avion Extra 300L, aparținând Aeroclubului României, într-un exercițiu demonstrativ (Extra 300L plane of the Romanian Aero club, in a demonstrative exercise)- foto Petrică Mihalache