Muzeul Militar Naþional deschide porþile (National Military Museum opens the doors)- foto Cãtãlin OvreiuSe fac ultimele pregãtiri la expoziþia tematicã (Last preparations for the exhibitions)- foto Cãtãlin OvreiuVã mai amintiþi vechiul telefon de campanie (Do you remember the old campaign phone?)- foto Cãtãlin Ovreiu
Muzeul Militar Național deschide porțile (National Military Museum opens the doors)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 908 ori.
Se fac ultimele pregătiri la expoziția tematică (Last preparations for the exhibitions)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 903 ori.
Vă mai amintiți vechiul telefon de campanie (Do you remember the old campaign phone?)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1014 ori.
Transmisioniºtii vã aºteaptã cu informaþii ºi cadouri surprizã (The Signal people are waiting for you with information and surprise presents)- foto Cãtãlin OvreiuAºa aratã o centralã telefonicã cu fise(This is an old phone equipment)- foto Cãtãlin OvreiuTransmiterea datelor (Data transmition)- foto Cãtãlin Ovreiu
Transmisioniștii vă așteaptă cu informații și cadouri surpriză (The Signal people are waiting for you with information and surprise presents)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 924 ori.
Așa arată o centrală telefonică cu fise(This is an old phone equipment)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1396 ori.
Transmiterea datelor (Data transmition)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1060 ori.
Se fac ultimele verificãri pentru a putea lua legãtura cu camarazii din teatrele de operaþii (Last checks before the connection with the comrades from the theatres of operations)- foto Cãtãlin OvreiuSe ia linia de ochire (Aim)- foto Cãtãlin OvreiuÎncãrcaþi - armaþi - foc! (Load! Arm! and Fire!)- foto Cãtãlin Ovreiu
Se fac ultimele verificări pentru a putea lua legătura cu camarazii din teatrele de operații (Last checks before the connection with the comrades from the theatres of operations)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 904 ori.
Se ia linia de ochire (Aim)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1017 ori.
Încărcați - armați - foc! (Load! Arm! and Fire!)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 960 ori.
Uniforme din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial (Uniforms from the  WW II)- foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul paradei (Waiting the Parade)- foto Cãtãlin OvreiuPregãtiþi de defilare (Preparations for the Parade)- foto Cãtãlin Ovreiu
Uniforme din timpul celui de-al doilea război mondial (Uniforms from the WW II)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1806 ori.
Aspect din timpul paradei (Waiting the Parade)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1068 ori.
Pregătiți de defilare (Preparations for the Parade)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 908 ori.
Îmi place sã folosesc telefonul, poate o sã fiu ºi eu transmisionist (I like to use the phone and maybe I will be a Signal men, too)- foto Cãtãlin OvreiuÎmi place sã fiu militar!(I like being a soldier!) - foto Cãtãlin OvreiuTinerii pasionaþi nu numai de telefonia mobilã dar ºi de telefonul de campanie (Funs not only of the mobile phones but the campaign phones, too)- foto Cãtãlin Ovreiu
Îmi place să folosesc telefonul, poate o să fiu și eu transmisionist (I like to use the phone and maybe I will be a Signal men, too)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 927 ori.
Îmi place să fiu militar!(I like being a soldier!) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 898 ori.
Tinerii pasionați nu numai de telefonia mobilă dar și de telefonul de campanie (Funs not only of the mobile phones but the campaign phones, too)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1023 ori.