Dialog militar romāno - iordanian (Romanian-Jordanian military dialogue)

Intonarea imnurilor de stat (Tune of National Anthems)- Foto: Valentin Ciobîrcã

Intonarea imnurilor de stat (Tune of National Anthems)- Foto: Valentin Ciobīrcć