Dialog militar romāno - iordanian (Romanian-Jordanian military dialogue)

Oaspetelui iordanian îi sunt prezentaþi membrii conducerii SMG (Leaders of the General Staff are introduced to the Jordanian guest) - Foto: Valentin Ciobîrcã

Oaspetelui iordanian īi sunt prezentaži membrii conducerii SMG (Leaders of the General Staff are introduced to the Jordanian guest) - Foto: Valentin Ciobīrcć