Dialog militar româno - iordanian (Romanian-Jordanian military dialogue)

Aspect din timpul convorbirilor cu ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu (Talks with the Defence Minister, Teodor Melescanu)- Foto: Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul convorbirilor cu ministrul apărării, Teodor Meleșcanu (Talks with the Defence Minister, Teodor Melescanu)- Foto: Valentin Ciobîrcă