Oficialitãþi civile ºi militare participante la activitate (Civilian and military officials, participating in the activity) - foto Valentin CiobârcãOficialitãþi militare române ºi straine împreunã cu publicul bucureºtean pe timpul ceremoniei(Romanian and foreign military officials and the Bucharest public, during the ceremony) - foto Valentin CiobârcãSecretarul de stat, Corneliu Dobroþoiu, ºi secretarul general al MAp depun o coroanã de flori la Monumentul Eroilor Aerului (State Secretary Corneliu Dobritoiu and the MoD Secretary General are laying a wreath at the Monument of the Heroes of the Air))- foto Valentin Ciobârcã
Oficialități civile și militare participante la activitate (Civilian and military officials, participating in the activity) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 988 ori.
Oficialități militare române și straine împreună cu publicul bucureștean pe timpul ceremoniei(Romanian and foreign military officials and the Bucharest public, during the ceremony) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1049 ori.
Secretarul de stat, Corneliu Dobroțoiu, și secretarul general al MAp depun o coroană de flori la Monumentul Eroilor Aerului (State Secretary Corneliu Dobritoiu and the MoD Secretary General are laying a wreath at the Monument of the Heroes of the Air))- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 952 ori.
ªeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, depune o coroanã de flori  în onoarea eroilor aerului(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin, Ph.D.is laying a wreath in the honor of the Heroes of the Air) - foto Valentin Ciobârcãªeful SMFA, gl.lt. Constantin Croitoru depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor Aerului (Chief of the Air Force Staff, Lieutenant General Constantin Croitoru is laying a wreath at the Monument of the Heroes of the Air)- foto Valentin CiobârcãMonumentul Eroilor Aerului (Monument of the Heroes of the Air) - foto Valentin Ciobârcã
Șeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, depune o coroană de flori în onoarea eroilor aerului(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin, Ph.D.is laying a wreath in the honor of the Heroes of the Air) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 882 ori.
Șeful SMFA, gl.lt. Constantin Croitoru depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor Aerului (Chief of the Air Force Staff, Lieutenant General Constantin Croitoru is laying a wreath at the Monument of the Heroes of the Air)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 909 ori.
Monumentul Eroilor Aerului (Monument of the Heroes of the Air) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1323 ori.
Survolând Capitala (Over the Capital)- foto Eugen MihaiAparate de zbor ale unitãþii de aviaþie a MIRA survoleazã Piaþa Aviatorilor (Planes of the Ministry of Interior and Administrative Reform flying over Piaþa Aviatorilor) - foto Valentin CiobârcãElicopterele IAR 330 SOCAT survoleazã Bulevardul Aviatorilor din Bucureºti (IAR 330 SOCAT helicopters over Bulevardul Aviatorilor in Bucharest)- Eugen Mihai
Survolând Capitala (Over the Capital)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 910 ori.
Aparate de zbor ale unității de aviație a MIRA survolează Piața Aviatorilor (Planes of the Ministry of Interior and Administrative Reform flying over Piața Aviatorilor) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 955 ori.
Elicopterele IAR 330 SOCAT survolează Bulevardul Aviatorilor din București (IAR 330 SOCAT helicopters over Bulevardul Aviatorilor in Bucharest)- Eugen Mihai
Vizualizat: 1046 ori.
Formaþie de avioane IAR-99 ªoim de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Aeriene (IAR 99 Soim wing of the School of Application of the Romanian Air Force) - foto Valentin CiobârcãIAR 330 Puma SOCAT în formaþie (IAR 330 Puma SOCAT wing)- foto Eugen Mihai
Formație de avioane IAR-99 Șoim de la Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene (IAR 99 Soim wing of the School of Application of the Romanian Air Force) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1105 ori.
IAR 330 Puma SOCAT în formație (IAR 330 Puma SOCAT wing)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1263 ori.