Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu trece în revistã promoþia 2008 de la Academia Tehnicã Militarã (State Secretary Corneliu Dobriþoiu reviewing the Graduates 2008 of the Military Technical Academy)- foto Cãtãlin OvreiuPersonalitãþi militare ºi civile participante la eveniment (Military and civilian personalities participating in the event)- foto Cãtãlin OvreiuStudenþii ºi profesorii Academiei Tehnice Militare prezintã onorul (Students and professors of the Military Technical Academy- presenting the honor)- foto Cãtãlin Ovreiu
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu trece în revistă promoția 2008 de la Academia Tehnică Militară (State Secretary Corneliu Dobrițoiu reviewing the Graduates 2008 of the Military Technical Academy)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1238 ori.
Personalități militare și civile participante la eveniment (Military and civilian personalities participating in the event)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1171 ori.
Studenții și profesorii Academiei Tehnice Militare prezintă onorul (Students and professors of the Military Technical Academy- presenting the honor)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1185 ori.
Rude ºi prieteni prezenþi la ceremonie (Relatives and friends - participating in the ceremony)- foto Cãtãlin OvreiuFelicitãri pentru ºeful de promoþie (Congratulations for the chief of graduates) - foto Cãtãlin Ovreiuªefii de promoþie primesc felicitãrile secretarului de stat Corneliu Dobritoiu (Chiefs of graduates are congratulated by the State Secretary Corneliu Dobritoiu)- foto Cãtãlin Ovreiu
Rude și prieteni prezenți la ceremonie (Relatives and friends - participating in the ceremony)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1139 ori.
Felicitări pentru șeful de promoție (Congratulations for the chief of graduates) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1197 ori.
Șefii de promoție primesc felicitările secretarului de stat Corneliu Dobritoiu (Chiefs of graduates are congratulated by the State Secretary Corneliu Dobritoiu)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1220 ori.
Fotografie de grup (Family photo)- foto Cãtãlin OvreiuBucuria absolvirii imortalizatã alãturi de prieteni (Joy of graduates -together with their friends)- foto Cãtãlin OvreiuÎnmânarea diplomelor de absolvire (Graduation diplomas award)- foto Cãtãlin Ovreiu
Fotografie de grup (Family photo)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1405 ori.
Bucuria absolvirii imortalizată alături de prieteni (Joy of graduates -together with their friends)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1393 ori.
Înmânarea diplomelor de absolvire (Graduation diplomas award)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1285 ori.
Bucuria absolvirii (Joy of graduation)- foto Cãtãlin OvreiuSteluþe aurii pentru promoþia 2008 a Academiei Tehnice Militare (Golden stars for Graduates  2008 of the Military Technical Academy)- foto Cãtãlin Ovreiu
Bucuria absolvirii (Joy of graduation)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1148 ori.
Steluțe aurii pentru promoția 2008 a Academiei Tehnice Militare (Golden stars for Graduates 2008 of the Military Technical Academy)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1581 ori.