Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Fotografie de grup (Family photo)- foto Valentin Ciobârcã

Fotografie de grup (Family photo)- foto Valentin Ciobârcă