Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Preºedintele Traian Bãsescu trece în revistã Garda de Onoare (President Traian Bãsescu is reviewing the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcã

Președintele Traian Băsescu trece în revistă Garda de Onoare (President Traian Băsescu is reviewing the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcă