Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Deschiderea Cermoniei - Intonarea Imnului de Stat (Open of ceremony - Tune of the State Anthem)- foto Valentin Ciobârcã

Deschiderea Cermoniei - Intonarea Imnului de Stat (Open of ceremony - Tune of the State Anthem)- foto Valentin Ciobârcă