Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Partcipanþii la eveniment (Participants)- foto Valentin Ciobârcã

Partcipanții la eveniment (Participants)- foto Valentin Ciobârcă