Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Monumentul Eroilor Patriei din faþa UNAp (Monument of the Heroes, in front of the NDU)- foto Valentin Ciobârcã

Monumentul Eroilor Patriei din fața UNAp (Monument of the Heroes, in front of the NDU)- foto Valentin Ciobârcă