Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Felicitãri din partea Gl. (r) Marin Dragnea preºedinte ANVR  (Congratulations addressed by General Marin Dragnea (ret), RWVNA president)- foto Valentin Ciobârcã

Felicitări din partea Gl. (r) Marin Dragnea președinte ANVR (Congratulations addressed by General Marin Dragnea (ret), RWVNA president)- foto Valentin Ciobârcă