Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Alocuþiunea preºedintelui Traian Bãsescu (Speech of President Traian Bãsescu)- foto Valentin Ciobârcã

Alocuțiunea președintelui Traian Băsescu (Speech of President Traian Băsescu)- foto Valentin Ciobârcă