Festivitatea de la Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" (Ceremony at "Nicolae Bălcescu"Army Academy

Aspect din timpul festivitãþii desfãºurate la Academia Forþelor Terestre "Nicolae Bãlcescu"(Aspect from the ceremony at "Nicolae Bãlcescu"Army Academy)

Aspect din timpul festivității desfășurate la Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu"(Aspect from the ceremony at "Nicolae Bălcescu"Army Academy)