Festivitatea de la Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" (Ceremony at "Nicolae Bălcescu"Army Academy

Trecerea în revistã a Promoþiei 2008 (Parade of the Graduates 2008)

Trecerea în revistă a Promoției 2008 (Parade of the Graduates 2008)