Festivitatea de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" (Ceremony at "Henri Coandă" Air Force Academy)

Alocuþiunea ºefului promoþiei(Speech delivered by the chief of gradutaes)

Alocuțiunea șefului promoției(Speech delivered by the chief of gradutaes)