Festivitatea de la Școala Militară de Maiștrii Militari și Subofițeri de la Pitești(Ceremony at Military School for NCOs and WOs in Pitesti)

Trecerea în revistã a promoþiei 2008(Parade of graduates 2008)

Trecerea în revistă a promoției 2008(Parade of graduates 2008)