Festivitatea de la Școala Militară de Maiștrii Militari și Subofițeri de la Pitești(Ceremony at Military School for NCOs and WOs in Pitesti)

Felicitãri pentru ºefii de promoþie (Congratulations for the chiefs of graduates)

Felicitări pentru șefii de promoție (Congratulations for the chiefs of graduates)