Militarii din Brigada 15 Mecanizatã împreunã cu cei de la Apele Române (Military from the 15th Mechanized Brigade together with the personnel of the Romanian Waters)- foto plt.maj. Lucian IrimiaDe veghe la Prut (Watch mission on Prut River)- foto plt.maj.Lucian IrimiaCooperare cu ISU (Cooperation with ESI)- foto plt.maj. Lucian Irimia
Militarii din Brigada 15 Mecanizată împreună cu cei de la Apele Române (Military from the 15th Mechanized Brigade together with the personnel of the Romanian Waters)- foto plt.maj. Lucian Irimia
Vizualizat: 756 ori.
De veghe la Prut (Watch mission on Prut River)- foto plt.maj.Lucian Irimia
Vizualizat: 1124 ori.
Cooperare cu ISU (Cooperation with ESI)- foto plt.maj. Lucian Irimia
Vizualizat: 785 ori.
Militari din Batalionul 151 Infanterie în lunca Prutului (Military from the 151st Battalion on Prut River meadow)- foto plt.maj.Lucian IrimiaMilitarii Brigãzii 15 Mecanizate în acþiune pe malul Prutului (Military from the 15th Mechanized Brigade in action on Prut River side)- foto plt.maj. Lucian IrimiaMilitarii din Batalionul 335 Artilerie Botoºani, transportã materiale ºi apã (Military from the 335th Artillery Battalion Botoºani-transporting water and materials)-foto Plt. Nicoroci Costel
Militari din Batalionul 151 Infanterie în lunca Prutului (Military from the 151st Battalion on Prut River meadow)- foto plt.maj.Lucian Irimia
Vizualizat: 786 ori.
Militarii Brigăzii 15 Mecanizate în acțiune pe malul Prutului (Military from the 15th Mechanized Brigade in action on Prut River side)- foto plt.maj. Lucian Irimia
Vizualizat: 733 ori.
Militarii din Batalionul 335 Artilerie Botoșani, transportă materiale și apă (Military from the 335th Artillery Battalion Botoșani-transporting water and materials)-foto Plt. Nicoroci Costel
Vizualizat: 754 ori.
Misiune de transport apã pentru populaþia din localitãþile Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti (Transport of water for the population in Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti)-foto Plt. Nicoroci Costel Militarii B. 335 Art. Botoºani, care au acþionat la Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti (Military from the 335th Artillery Battalion Botoºani acted in Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti)- foto plt. Nicoroci CostelMilitar din  Batalionul 335 Artilerie Botoºani oferã sprijin celor afectaþi de inundaþii (Military from the 335th Artillery Battalion offering his support to the affected people)- foto Plt. Nicoroci Costel
Misiune de transport apă pentru populația din localitățile Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești (Transport of water for the population in Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești)-foto Plt. Nicoroci Costel
Vizualizat: 740 ori.
Militarii B. 335 Art. Botoșani, care au acționat la Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești (Military from the 335th Artillery Battalion Botoșani acted in Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești)- foto plt. Nicoroci Costel
Vizualizat: 778 ori.
Militar din Batalionul 335 Artilerie Botoșani oferă sprijin celor afectați de inundații (Military from the 335th Artillery Battalion offering his support to the affected people)- foto Plt. Nicoroci Costel
Vizualizat: 934 ori.
Militarii ajutã la evacuarea persoanelor din localitãþile Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti (Military performing the mission of evacuation in  Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti)  - foto Plt. Nicoroci Costel Alãturi de sinistraþi (Together with the flood affected population) - foto- Plt. Nicoroci CostelMilitarii Batalionului 335 Artilerie Botoºani, la terminarea misiunilor în Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti (Military from the 335th Artillery Battalion -at the end of mission in Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti) - foto Plt. Nicoroci Costel
Militarii ajută la evacuarea persoanelor din localitățile Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești (Military performing the mission of evacuation in Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești) - foto Plt. Nicoroci Costel
Vizualizat: 817 ori.
Alături de sinistrați (Together with the flood affected population) - foto- Plt. Nicoroci Costel
Vizualizat: 763 ori.
Militarii Batalionului 335 Artilerie Botoșani, la terminarea misiunilor în Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești (Military from the 335th Artillery Battalion -at the end of mission in Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești) - foto Plt. Nicoroci Costel
Vizualizat: 858 ori.