Ministerul Apărării alături de populația afectată de inundații - 31 iulie (Ministry of Defense supporting the flood affected population - July 31)

Misiune de transport apã pentru populaþia din localitãþile Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti (Transport of water for the population in Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti)-foto Plt. Nicoroci Costel

Misiune de transport apă pentru populația din localitățile Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești (Transport of water for the population in Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești)-foto Plt. Nicoroci Costel