Ministerul Apărării alături de populația afectată de inundații - 31 iulie (Ministry of Defense supporting the flood affected population - July 31)

Militarii ajutã la evacuarea persoanelor din localitãþile Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti (Military performing the mission of evacuation in  Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti)  - foto Plt. Nicoroci Costel

Militarii ajută la evacuarea persoanelor din localitățile Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești (Military performing the mission of evacuation in Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești) - foto Plt. Nicoroci Costel