Ministerul Apărării alături de populația afectată de inundații - 31 iulie (Ministry of Defense supporting the flood affected population - July 31)

Militarii Batalionului 335 Artilerie Botoºani, la terminarea misiunilor în Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti (Military from the 335th Artillery Battalion -at the end of mission in Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti) - foto Plt. Nicoroci Costel

Militarii Batalionului 335 Artilerie Botoșani, la terminarea misiunilor în Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești (Military from the 335th Artillery Battalion -at the end of mission in Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești) - foto Plt. Nicoroci Costel