A cincea zi a taberei de vară pentru cercetași

 Învãþãm sã ne descurcãm pe apã - foto Plt.maj.Ionescu Florin

Învățăm să ne descurcăm pe apă - foto Plt.maj.Ionescu Florin