Ceremoniale militare desfășurate la Comandamentul Flotei și la Monumentul Marinarilor (Military ceremonies occurred at the Flotilla Command and the Monument of the Sailors)

ªeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, oferã o medalie viceamiralului în rezervã Ilie ªtefan (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin awards the medal to Rear-Admiral(ret)Ilie ªtefan

Șeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, oferă o medalie viceamiralului în rezervă Ilie Ștefan (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin awards the medal to Rear-Admiral(ret)Ilie Ștefan