Întâmpinarea de cãtre garda de onoare a preºedintelui României, Traian Bãsescu (The Guard of Honor welcomes President Traian Bãsescu)  - Foto: ªtefan CiocanCeremonia de ridicare a pavilionului ºi a marelui poavaz (Ceremony of hoist of flag and the dress of ship over all)- Foto: ªtefan CiocanRidicarea pavilionului ºi a marelui poavaz (Dress of ship over all) - Foto: ªtefan Ciocan
Întâmpinarea de către garda de onoare a președintelui României, Traian Băsescu (The Guard of Honor welcomes President Traian Băsescu) - Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 865 ori.
Ceremonia de ridicare a pavilionului și a marelui poavaz (Ceremony of hoist of flag and the dress of ship over all)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 734 ori.
Ridicarea pavilionului și a marelui poavaz (Dress of ship over all) - Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 785 ori.
Oficialitãþi civile ºi militare prezente la activitate (Civilian and military officials participants in the activity)- Foto: ªtefan Ciocan Preºedintele României Traian Bãsescu, ministrul Apãrãrii Teodor Meleºcanu ºi ºeful SMG amiral dr. Gheorghe Marin, prezenþi la manifestãrile dedicate Zilei Marinei (President of Romania,Traian Bãsescu, Minister of Defense, Teodor Meleºcanu, and chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin - participating in the Navy Day ceremonies)  Foto: Cãtãlin OvreiuSecretarul de stat Georgeta Ionescu prezentã la festivitãþile dedicate Zilei Marinei Române, de la Constanþa (State Secretary  Georgeta Ionescu- partcipant in the Romanian Navy Day ceremony in Constanþa) Foto: Cãtãlin Ovreiu
Oficialități civile și militare prezente la activitate (Civilian and military officials participants in the activity)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 782 ori.
Președintele României Traian Băsescu, ministrul Apărării Teodor Meleșcanu și șeful SMG amiral dr. Gheorghe Marin, prezenți la manifestările dedicate Zilei Marinei (President of Romania,Traian Băsescu, Minister of Defense, Teodor Meleșcanu, and chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin - participating in the Navy Day ceremonies) Foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 891 ori.
Secretarul de stat Georgeta Ionescu prezentă la festivitățile dedicate Zilei Marinei Române, de la Constanța (State Secretary Georgeta Ionescu- partcipant in the Romanian Navy Day ceremony in Constanța) Foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 855 ori.
Secretarul de stat în Ministerul Apãrãrii, Georgeta Ionescu (MoD State Secretary Georgeta Ionescu)- Foto: Cãtãlin OvreiuMarcarea tricolorului cu fum ºi trecerea unui elicopter al Forþelor Navale având aerosat sub fuselaj drapelul (Navy helicopter tracing with smoke the colors of the Romanian Flag)- Foto: ªtefan Ciocan Sosirea Zeului Neptun la bordul navei Luceafarul (God Neptun on board on"Luceafarul") - Foto: ªtefan Ciocan
Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Georgeta Ionescu (MoD State Secretary Georgeta Ionescu)- Foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1090 ori.
Marcarea tricolorului cu fum și trecerea unui elicopter al Forțelor Navale având aerosat sub fuselaj drapelul (Navy helicopter tracing with smoke the colors of the Romanian Flag)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1120 ori.
Sosirea Zeului Neptun la bordul navei Luceafarul (God Neptun on board on"Luceafarul") - Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 924 ori.
Zeul Neptun (God Neptun) - Foto: ªtefan Ciocan Vedeta Blindatã 177 simuleazã respingerea atacului þintelor navale cu tunurile de calibru 100 mm (Armoured gunboat 177 simulates the repel of an attack of maritime targets by the 100 mm guns)- Foto: ªtefan Ciocan Corveta 263 executa lansarea unei bombe reactive antisubmarin (Corvette 263 simulates the launch of antisubmarine reactive missile) - Foto: ªtefan Ciocan
Zeul Neptun (God Neptun) - Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 889 ori.
Vedeta Blindată 177 simulează respingerea atacului țintelor navale cu tunurile de calibru 100 mm (Armoured gunboat 177 simulates the repel of an attack of maritime targets by the 100 mm guns)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 846 ori.
Corveta 263 executa lansarea unei bombe reactive antisubmarin (Corvette 263 simulates the launch of antisubmarine reactive missile) - Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 972 ori.
Elicopterul Forþelor Navale simuleazã contraacþiunea pentru rachetele trase de inamic prin lansarea unor proiectile (Navy helicopter simulates the counter-attack for the missiles fired by the enemy)- Foto: ªtefan Ciocan Elicopterul Forþelor Navale apunteazã pe fregata F 221 (Navy helicopter landing on Frigate F 221)- Foto: ªtefan Ciocan Concurs de bãrci ºi trecerea unor avioane de agrement (Boat contest and pleaure airplanes)- Foto: ªtefan Ciocan
Elicopterul Forțelor Navale simulează contraacțiunea pentru rachetele trase de inamic prin lansarea unor proiectile (Navy helicopter simulates the counter-attack for the missiles fired by the enemy)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 729 ori.
Elicopterul Forțelor Navale apuntează pe fregata F 221 (Navy helicopter landing on Frigate F 221)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 838 ori.
Concurs de bărci și trecerea unor avioane de agrement (Boat contest and pleaure airplanes)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 960 ori.