15 august: Aspecte de la activitățile organizate la Constanța (August 15: Aspects from ceremonies in Constanța)

Ceremonia de ridicare a pavilionului ºi a marelui poavaz (Ceremony of hoist of flag and the dress of ship over all)- Foto: ªtefan Ciocan

Ceremonia de ridicare a pavilionului și a marelui poavaz (Ceremony of hoist of flag and the dress of ship over all)- Foto: Ștefan Ciocan