15 august: Aspecte de la activitățile organizate la Constanța (August 15: Aspects from ceremonies in Constanța)

Ridicarea pavilionului ºi a marelui poavaz (Dress of ship over all) - Foto: ªtefan Ciocan

Ridicarea pavilionului și a marelui poavaz (Dress of ship over all) - Foto: Ștefan Ciocan