15 august: Aspecte de la activitățile organizate la Constanța (August 15: Aspects from ceremonies in Constanța)

Marcarea tricolorului cu fum ºi trecerea unui elicopter al Forþelor Navale având aerosat sub fuselaj drapelul (Navy helicopter tracing with smoke the colors of the Romanian Flag)- Foto: ªtefan Ciocan

Marcarea tricolorului cu fum și trecerea unui elicopter al Forțelor Navale având aerosat sub fuselaj drapelul (Navy helicopter tracing with smoke the colors of the Romanian Flag)- Foto: Ștefan Ciocan